Chính sách bảo mật

Hiện tại website cung cấp thông tin miễn phí và không kinh doanh dưới mọi hình thức và cũng không thu thập bất cứ thông tin gì từ người dùng khi truy cập website này.

Tôi cũng đã nâng cấp công nghệ https cho website; đảm bảo dữ liệu chuyển đi và chuyển đến đều được mã hóa an toàn, tránh các hình thức giả mạo đánh cắp thông tin của người dùng. Bạn hoàn toàn yên tâm khi truy cập blog của tôi.