Quy định

Website của chúng tôi tuy hoạt động miễn phí nhưng cũng có những quy định cụ thể đổi với độc giả truy cập và tham gia bình luận trên website này:

Nội dung và các thảo luận trên website đảm bảo không chứa các thông tin sau:

 • Nội dung dành cho người lớn
 • Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm
 • Nội dung có liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy
 • Nội dung có liên quan đến rượu
 • Nội dung có liên quan đến thuốc lá
 • Nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe
 • Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính
 • Các trang cung cấp chương trình thanh toán
 • Nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước hoặc bôi xấu người khác
 • Nội dung bạo lực
 • Nội dung có liên quan đến vũ khí
 • Nội dung kích thích hành vi không trung thực
 • Nội dung bất hợp pháp

Khi quý độc giả truy cập và tham gia thảo luận ở các bài viết trên website này đều có chế độ kiểm duyệt, tất cả những bình luận thiếu văn hóa, gây rối hoặc xúc phạm người khác đều tự động bị loại bỏ mà không cần phải thông báo.

Tất cả các nội dung trên website này bạn có thể sử dụng để làm tài liệu miễn phí nếu cần thiết, nếu bạn muốn sử dụng 100% nội dung bài viết vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu muốn trích dẫn hoặc sử dụng. Nếu được đồng ý của chúng tôi bạn sẽ có quyền sử dụng nhưng yêu cầu phải dẫn nguồn về url của bài viết mà bạn đã coppy. Tất cả các hành vi sao chép nội dung hoặc hình ảnh khi không thông báo với chúng tôi đều là bất hợp pháp và chúng tôi sẽ có những hình thức để xử lý nội dung đó. Nếu bạn chỉ sử dụng một phần bài viết để làm tài liệu tham khảo thì nó là hoàn toàn miễn phí dành cho bạn

Trân trọng cảm ơn!