Tên các loại hoa Lan phổ biến tại Việt Nam hiện nay

Bạn là người yêu thích các loại hoa lan nhưng bạn có biết ở việt nam hiện nay có bao nhiêu loại hoa lan và tên gọi của từng loại là gì không? Hãy xem danh sách tên các loại hoa lan rừng tự nhiên và hoa lan trồng tại Việt Nam này nhé.

ten-cac-loai-hoa-lan

Hoa phong lan hiện nay có khoảng gần 140 loại giống với 800 chi lan rừng. Ngoài một số loại lan rừng hoang dã sống trong tự nhiên thì người ta cũng đã trồng phổ biến loài hoa cảnh này tại một số khu vực như Tây Nguyên, Đà Lạt… và cũng đã lai tạo để cho ra một số giống mới. Theo thống kê mới nhất thì tại Việt Nam có khoảng gần 500 loại phong lan với danh sách tên gọi được liệt kê ở bảng dưới đây, mời mọi người tham khảo

Tên các loại hoa lan tại Việt Nam:

Số TT Tên Việt Nam Họ Bộ Lớp (Nhóm)
1 Lan chu đình vàng trơn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
2 Lan hài đài cuộn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
3 Lan hài đốm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
4 Lan hài hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
5 Lan hài hê len Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
6 Lan hài hằng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
7 Lan hài kim Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
8 Lan hài lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
9 Lan hài lục Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
10 Lan hài malipo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
11 Lan hài râu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
12 Lan hài tía Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
13 Lan hài trần liên Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
14 Lan hài vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
15 Lan hài vân Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
16 Lan hàm lân cứng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
17 Lan hàm lân tù Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
18 Lan hành averyanov Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
19 Lan hổ bì Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
20 Lan hạc đính nâu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
21 Lan hoàng thảo hương duyên Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
22 Lan hoàng thảo hoa cong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
23 Lan hoàng thảo hoa vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
24 Lan hoàng thảo vôi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
25 Lan hoàng thảo vạch đỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
26 Lan hoàng thảo xinh xinh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
27 Lan hoàng yến vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
28 Lan huyết nhung vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
29 Lan kiếm hồng hoàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
30 Lan kiếm lô hội Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
31 Lan kim vinh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
32 Lan lá gấm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
33 Lan lọng cánh dài Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
34 Lan lọng dẹt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
35 Lan lọng lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
36 Lan lọng tà Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
37 Lan len chùm hẹp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
38 Lan len giả nhung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
39 Lan len lào Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
40 Lan luân cỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
41 Lan ngọc điểm hải âu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
42 Lan ngọc điểm tai trâu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
43 Lan nhài tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
44 Lan nhện thái Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
45 Lan tóc tiên đà lạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
46 Lan tóc tiên trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
47 Lan thanh đạm xanh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
48 Đơn hành hai màu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
49 Cầu điệp evrard Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây gỗ trung bình
50 Cầu điệp tixier Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây gỗ trung bình
51 Dực giác lá hình máng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây thuốc
52 Hoàng thảo nam bộ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
53 Lan đa bông trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
54 Lan đại bao hoa đen Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
55 Lan đại bao trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
56 Lan đại phấn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
57 Lan đầm lầy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
58 Lan đầm lầy trung bộ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
59 Lan đất hai cánh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
60 Lan đất hai hoa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
61 Lan đất hoa đầu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây gỗ trung bình
62 Lan đất hoa dày Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
63 Lan đất nam bộ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
64 Lan đơn hành môi lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
65 Lan đuôi chồn bông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
66 Lan ba góc đĩa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
67 Lan bàn long sâm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
68 Lan bắp ngô ráp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
69 Lan bắp ngô sóng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
70 Lan bắp ngô tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
71 Lan bạch hạc trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
72 Lan bạch môi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
73 Lan bạch manh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
74 Lan bạch phượng cambod Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
75 Lan bầu rượu duy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
76 Lan bầu rượu hoa vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
77 Lan bầu rượu lưỡi tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
78 Lan bầu rượu môi đàn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
79 Lan bầu rượu nếp ba Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
80 Lan bầu rượu tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
81 Lan bầu rượu xuân Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
82 Lan bướm hồ điệp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
83 Lan bướm long châu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
84 Lan càng cua xích hủ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales
85 Lan củ chén đơn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
86 Lan củ chén cánh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
87 Lan củ chén xiêm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
88 Lan củ dẹt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
89 Lan củ dẹt lùn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
90 Lan cột cao sừng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
91 Lan căn điệp trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
92 Lan căn điệp vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
93 Lan cẩm báo nhung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
94 Lan cẩm báo tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
95 Lan chân rết giả Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
96 Lan chân rết móng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
97 Lan chiểu tixier Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
98 Lan chu đình lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
99 Lan chu đình tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
100 Lan chu đình vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
101 Lan corybas trung bộ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
102 Lan dáng hương hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
103 Lan dáng hương hồng nhạn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
104 Lan dáng hương lá dày Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
105 Lan dáng hương quế Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
106 Lan dáng hương quế nâu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
107 Lan dáng hương thơm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
108 Lan gấm đất cao Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
109 Lan giả kiến cò bidoup Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
110 Lan giả trần Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
111 Lan hài điểm ngọc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
112 Lan hài bắc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
113 Lan hài mạng đỏ tía Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
114 Lan hài việt nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
115 Lan hàm lân đốm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
116 Lan hàm lân hải nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
117 Lan hàm lân vân nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
118 Lan hồ điệp ấn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
119 Lan hồ điệp cúc phương Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
120 Lan hồ điệp chiba Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
121 Lan hồ điệp sơ pai Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
122 Lan hồ điệp trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
123 Lan hạc đính hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
124 Lan hạc đính nâu vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
125 Lan hạc đính tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
126 Lan hạc đính vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
127 Lan hoàng thảo đà lạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
128 Lan hoàng thảo đa tân Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
129 Lan hoàng thảo đốm tía Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
130 Lan hoàng thảo đơn côi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
131 Lan hoàng thảo đơn cam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
132 Lan hoàng thảo ý thảo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
133 Lan hoàng thảo báo hỉ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
134 Lan hoàng thảo bù đăng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
135 Lan hoàng thảo bạch hỏa hoàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
136 Lan hoàng thảo bạch nhạn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
137 Lan hoàng thảo chuỗi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
138 Lan hoàng thảo dẹt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
139 Lan hoàng thảo gia lu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
140 Lan hoàng thảo giả hạc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
141 Lan hoàng thảo hai thùy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
142 Lan hoàng thảo hắc mao Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
143 Lan hoàng thảo hạc vĩ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
144 Lan hoàng thảo hoa nhụt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
145 Lan hoàng thảo hoa xanh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
146 Lan hoàng thảo kèn vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
147 Lan hoàng thảo khánh hòa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
148 Lan hoàng thảo kim điệp thân phình Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
149 Lan hoàng thảo lá cong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
150 Lan hoàng thảo langbiang Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
151 Lan hoàng thảo lưỡi tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
152 Lan hoàng thảo lưỡi tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
153 Lan hoàng thảo lưỡi thuyền Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
154 Lan hoàng thảo long nhãn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
155 Lan hoàng thảo long tu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
156 Lan hoàng thảo long tu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
157 Lan hoàng thảo môi râu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
158 Lan hoàng thảo môi tơ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
159 Lan hoàng thảo mỡ gà Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
160 Lan hoàng thảo móng rồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
161 Lan hoàng thảo mảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
162 Lan hoàng thảo nanh sấu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
163 Lan hoàng thảo nhất điểm hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
164 Lan hoàng thảo nhất điểm hoàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
165 Lan hoàng thảo pha lê Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
166 Lan hoàng thảo sáp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
167 Lan hoàng thảo sợi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
168 Lan hoàng thảo tích tụ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
169 Lan hoàng thảo tím huế Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
170 Lan hoàng thảo tai hổ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
171 Lan hoàng thảo tam đảo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
172 Lan hoàng thảo tam bảo sắc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
173 Lan hoàng thảo tơ mành Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
174 Lan hoàng thảo thủy tiên Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
175 Lan hoàng thảo thân gãy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
176 Lan hoàng thảo thanh hạc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
177 Lan hoàng thảo thõng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
178 Lan hoàng thảo thơm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
179 Lan hoàng thảo tiểu hộc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
180 Lan hoàng thảo tiểu thạch Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
181 Lan hoàng thảo trúc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
182 Lan hoàng thảo trinh bạch Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
183 Lan hoàng thảo tua Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
184 Lan hoàng thảo tuyết mai Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
185 Lan hoàng thảo u lồi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
186 Lan hoàng thảo vàng cam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
187 Lan hoàng thảo vàng cam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
188 Lan hoàng thảo vảy rồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
189 Lan hoàng thảo việt nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
190 Lan hoàng thảo xanh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
191 Lan hoàng thảo xương khô Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
192 Lan hoàng thảo xương rồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
193 Lan hoàng thảo xoăn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
194 Lan hoàng thảo yểu điệu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
195 Lan hoàng yến tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
196 Lan hoang thảo ngọc điểm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
197 Lan hoang thảo trúc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
198 Lan hoại trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây hoại sinh
199 Lan hoại trung bộ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
200 Lan hoại việt nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
201 Lan hoại việt nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
202 Lan huệ bắc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
203 Lan huyết nhung trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
204 Lan khúc thân vinh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
205 Lan khúc thần hai hoa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
206 Lan khúc thần một hoa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
207 Lan kiếm bích ngọc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
208 Lan kiếm bạch ngọc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
209 Lan kiếm chùm đẹp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
210 Lan kiếm gấm ngũ hổ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
211 Lan kiếm hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
212 Lan kiếm hồng lan Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
213 Lan kiếm lá giáo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
214 Lan kiếm muỗng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
215 Lan kiếm tàu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
216 Lan kiếm thanh ngọc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
217 Lan kiếm trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
218 Lan kiếm vân ngọc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
219 Lan kiến cò đỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
220 Lan kiến cò cỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
221 Lan kiến cò praetermiss Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
222 Lan kiến cò râu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
223 Lan kiến cò răng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
224 Lan kiến cò sợi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
225 Lan kiến cò tây nguyên Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
226 Lan kiến cò thài lài Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
227 Lan kiến cò trung bộ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
228 Lan kim tuyến Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
229 Lan kim tuyến ba răng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
230 Lan kim tuyến sapa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
231 Lan la dơn đỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
232 Lan la dơn cong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
233 Lan la dơn huế Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
234 Lan la dơn kiếm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
235 Lan la dơn lá dầy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
236 Lan la dơn lá dẹt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
237 Lan la dơn nhẵn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
238 Lan la dơn nhiều răng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
239 Lan lá kim Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
240 Lan lá kim mảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
241 Lan lá nhẵn petelot Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
242 Lan lá nhung nhỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
243 Lan lọng đầu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
244 Lan lọng đen Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
245 Lan lọng bà rịa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
246 Lan lọng bông thõng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
247 Lan lọng củ dài Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
248 Lan lọng củ lép Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
249 Lan lọng cao Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
250 Lan lọng cảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
251 Lan lọng chùm cong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
252 Lan lọng chùy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
253 Lan lọng chuột Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
254 Lan lọng cuống lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
255 Lan lọng giầy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
256 Lan lọng hồng da cam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
257 Lan lọng hiệp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
258 Lan lọng hoa dày Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
259 Lan lọng hoa khuyết Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
260 Lan lọng hoa mo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
261 Lan lọng hoa to Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
262 Lan lọng kim Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
263 Lan lọng lệch Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
264 Lan lọng luân Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
265 Lan lọng muỗng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
266 Lan lọng nhí Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
267 Lan lọng tía một hoa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
268 Lan lọng tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
269 Lan lọng tán Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
270 Lan lọng tai thỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
271 Lan lọng thơm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
272 Lan lọng việt nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
273 Lan lọng xoắn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
274 Lan lây ơn hoa to Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
275 Lan lưỡi tóc ba hoa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
276 Lan lưỡi tóc lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
277 Lan len bánh dày Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
278 Lan len cỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
279 Lan len cầu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
280 Lan len hai chấm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
281 Lan len hai hoa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
282 Lan len hai màu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
283 Lan len hoa đơn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
284 Lan len lai châu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
285 Lan len nhung nâu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
286 Lan len nhung trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
287 Lan len rách Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
288 Lan len rỉ sắt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
289 Lan leo hoa chùm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây hoại sinh
290 Lan leo hoa trần Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây hoại sinh
291 Lan môi cứng đà lạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
292 Lan môi chim mép rèm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
293 Lan môi dài ba răng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
294 Lan môi dày lá rộng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
295 Lan môi lật lớn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
296 Lan môi lật trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
297 Lan môi râu lược Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
298 Lan môi sừng beo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
299 Lan môi sừng lớn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
300 Lan môi sừng trụ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
301 Lan mã lai trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
302 Lan mai đất hai thùy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
303 Lan mai đất lá to Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
304 Lan mật khẩu bì đúp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
305 Lan mật khẩu giả Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
306 Lan mật khẩu rời rạc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
307 Lan miệng kín buông rủ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
308 Lan miệng kín có mỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
309 Lan miệng kín cong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
310 Lan miệng kín hai gai Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
311 Lan miệng kín hai màu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
312 Lan miệng kín hai mảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
313 Lan miệng kín hai thùy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
314 Lan miệng kín nạc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
315 Lan miệng kín sợi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
316 Lan ngọc điểm đuôi cáo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
317 Lan nhện trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
318 Lan nhụy sừng trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
319 Lan nhụy vòng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
320 Lan nhụy vòng trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
321 Lan nhung đà lạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
322 Lan nhung lá liễu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
323 Lan phượng vĩ bắc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
324 Lan phượng vĩ nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
325 Lan rau rút hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
326 Lan sớn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
327 Lan sứa nhiều núm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
328 Lan sứa tam đảo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
329 Lan sứa trung bộ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
330 Lan sóng thuyền cô nốc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
331 Lan san hô bắc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
332 Lan san hô môi túi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
333 Lan san hô nhện Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
334 Lan sậy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
335 Lan sậy hoa chùm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
336 Lan song túc dầm lầy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
337 Lan tổ yến ấn độ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
338 Lan tục đọn đốt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
339 Lan tục đoạn đỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
340 Lan tục đoạn đuôi phượng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
341 Lan tục đoạn cong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
342 Lan tục đoạn quế Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
343 Lan tục đoạn tàu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
344 Lan tóc tiên phong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
345 Lan tai dê đà lạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
346 Lan tai dê đỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
347 Lan tai dê dẹt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
348 Lan tai dê gân Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
349 Lan tai dê giáo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
350 Lan tai dê hoa cong Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
351 Lan tai dê lùn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
352 Lan tai dê nến Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
353 Lan tai dê núi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
354 Lan túi chuỳ thót Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
355 Lan túi hoa nhỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
356 Lan túi hoa xanh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
357 Lan túi lưỡi tái Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
358 Lan túi lưỡi thái Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
359 Lan túi tròn núi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
360 Lan túy chùy thìa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
361 Lan thủy li vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
362 Lan thanh đạm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
363 Lan thanh đạm ba gân Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
364 Lan thanh đạm cỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
365 Lan thanh đạm lộc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
366 Lan thanh đạm môi lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
367 Lan thanh đạm ngù Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
368 Lan thanh đạm rìa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
369 Lan thanh đạm tái Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
370 Lan thanh đạm tròn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
371 Lan thanh đạm trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
372 Lan thanh đạm tuyết ngọc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
373 Lan thanh đạm vàng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
374 Lan thanh thiên quì cảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
375 Lan thạch hộc ban ca Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
376 Lan thạch hộc mi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
377 Lan thạch hộc thuốc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
378 Lan thạch hộc trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
379 Lan thạch hộc việt nam Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây thuốc
380 Lan ti trụ mỹ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
381 Lan ti trụ xẻ bò Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
382 Lan ti trụ xẻ nhiều lá Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
383 Lan trứng ốc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
384 Lan trứng bướm bò cạp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
385 Lan trứng bướm dài Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
386 Lan trứng bướm thơm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
387 Lan tri trụ xẻ cuống to Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
388 Lan vân đa bắc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
389 Lan vân đa bi đúp Phong lan Orchidaceae Phi lao Casuarinales Cây phụ sinh
390 Lan vân đa chanh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
391 Lan vân đa dạ hương Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
392 Lan vân đa sơn la Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
393 Lan vân đa tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
394 Lan vân đa thơm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
395 Lan vân đa tim Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
396 Lan vòi ẩn nhện Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
397 Lan vòi bông hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây hoại sinh
398 Lan vòi sừng lùn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
399 Lan vòi sừng trụ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
400 Lan vani không lá Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
401 Lan vani trắng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
402 Lan vi hài mảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
403 Lan xương cá lông Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
404 Lan xương cá nhện Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
405 Lan xương cá trung Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
406 Lan yên ngựa đà lạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
407 Lan yên ngựa vạch Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
408 Red Lan lọng bi doup Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
409 Red – Kan hoàng thảo chuỗi hạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
410 Red – Lan đại bao tái Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
411 Red – Lan âm lan núi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
412 Red – Lan ba góc lá tròn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
413 Red – Lan bầu rượu trắng bạc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
414 Red – Lan hài cảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
415 Red – Lan hạc đính chàm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
416 Red – Lan hoàng thảo đùi gà Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
417 Red – Lan hoàng thảo ba góc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
418 Red – Lan hoàng thảo lưỡi tròn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
419 Red – Lan hoàng thảo sapa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
420 Red – Lan hoàng thảo thái bình Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
421 Red – Lan hoàng thảo trần kim Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
422 Red – Lan hoàng thảo trinh bạch Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
423 Red – Lan hoàng thảo u lồi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
424 Red – Lan hoại bông to Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
425 Red – Lan kim tuyến không cựa Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
426 Red – Lan kim tuyếnn đá vôi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
427 Red – Lan lá tim hai màu Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
428 Red – lan lọng đà lạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
429 Red – Lan lọng đồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
430 Red – Lan lọng cánh nhọn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
431 Red – Lan lọng gân xẻ quạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
432 Red – Lan lọng lá đỏ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
433 Red – Lan lọng lộc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
434 Red – Lan lọng môi xẻ thùy Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
435 Red – Lan lọng ngọc linh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
436 Red – Lan lọng quạt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
437 Red – Lan lọng sao Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
438 Red – Lan lọng sinhoe Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
439 Red – Lan len đồng nai Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
440 Red – Lan len bidoup Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
441 Red – Lan len nỉ Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
442 Red – Lan len tối Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
443 Red – Lan môi cứng cựa ngắn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
444 Red – Lan môi lật hồng Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
445 Red – Lan môi sừng lào Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
446 Red – Lan san hô nhiều cành Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
447 Red – Lan tóc tiên vương Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
448 Red – Lan tai dê đá Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
449 Red – Lan tai dê môi lõm Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
450 Red – Lan tai dê mọc trên đá Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
451 Red – Lan tai dê mảnh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
452 Red – Lan tai dê nón Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
453 Red – Lan thủy li lá hẹp Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
454 Red – Lan thanh đạm hoàng hạc Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
455 Red – Lan thanh đạm tây nguyên Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
456 Red – Lan thanh thiên quì Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
457 Red – Lan thanh thiên quì tím Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
458 Red – Lan thanh thiên quì xanh Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
459 Red – Lan xương cá sao Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
460 Red – Sunipia sp ?? Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
461 Red lan Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
462 Red Lan lọng chùy bò Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
463 Red lan long tia Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
464 Red lan moi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
465 Red lan moi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
466 zezo – Lan huệ đá Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất
467 zezo – Lan hoàng thảo núi Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
468 zezo – Lan lọng da báo Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
469 zezo – Lan lọng hoa ẩn Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
470 zezo – Lan tai dê ngược Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Cây phụ sinh
471 zezo – Lan tai dê rỉ sắt Phong lan Orchidaceae Phong lan Orchidales Lan đất

 

- Link vào sunwin khi bị chặn - Link vào 789 club khi bị chặn

Tác giả: Vua Chiến Hạm

VuaChienHam.Com là một blog cá nhân được thành lập từ đầu năm 2017 hiện tại đang trong quá trình phát triển nội dung và thu hút truy cập chủ yếu từ các kết quả tìm kiếm tự nhiên trên Google.